Výpověď pro nadbytečnost aneb jak s odstupným?

30. říjen 2009 | 09.15 |

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

   Podle paragrafu 52 písm. c) zákoníku práce rozvazujeme s Vámi pracovní poměr výpovědí a to z těchto důvodů:

   - v souvislosti s ukončením činnosti čerpací stanice Děčín dochází i ke zrušení Vašeho pracovního místa čerpadláře. Z toho vyplynula Vaše nadbytečnost

   - jelikož v a. s. nemáme jinou práci, na kterou bychom Vás mohli v dohodě s Vámi převést, nemůžeme Vás dále v pracovním poměru zaměstnávat.

Pracovní poměr na základě této výpovědi skončí dnem 31. 12. 2009

   Dle paragrafu 67 odst. 1) ZP Vám při skončení pracovního poměru přísluší odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, které bude vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejlbižším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.

V Pardubicích dne 26. 10. 2009

Tož v mezích možností to dopadá zatím výborně, až jsem trošku v šoku, ale nepředbíhejme, křičet hop můžeme až budu držet v ruce novou, výhodnější pracovní smlouvu od dřívějšího zaměstnavatele a odstupné bude na účtu. Do té doby jsem ještě nepřeskočil... navíc dnešním dnem mi začíná dvouměsíční non-stop docházka do zaměstnání, tož držte mi pěsti, ať to zvládnu a mám štěstí :)


ODSTUPNÉ

Švagr se s mými otázkami obrátil na známého právníka a vzešlo z toho toto:

"Pracuji u zaměstnavatele, který má provozovnu v pronájmu. Pouze tuto provozovnu mám v pracovní smlouvě, na jinou není reálné dojíždět. Pronájem končí k poslednímu lednu 2010. V listopadu by jsme tedy měli dostat výpovědi, s dvouměsíční výpovědní lhůtou a následně odstupné ve výši 3násobku průměrného příjmu.

Táži se tedy a) z celkového průměru výplat u zaměstnavatele nebo z průměru posledních x měsíců?

Z průměrné mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí  viz §354 a násl.ZPb) doslechl jsem se, že by zaměstnavatel mohl přijít s fintou jak nás o

odstupné připravit => spolu s výpovědí přijde nová pracovní smlouva od nástupnické organizace, ve které bude sjednána zkušební doba.

Druhý den nás hodlá propustit, ve zkušební době, tudíž bez odstupného. Na tuto smlouvu prý ale nemusím přistoupit, je to tak?

Je to tak. Pokud pracovní poměr skončíte, nově uzavřený pracovní poměr u jiné firmy  se bude posuzovat samostatně. Je tedy na Vás jestli podepíšete dohodu o skončení PP a novou pracovní smlouvu k novému zaměstnavateli.

c) pokud ustoupí od zkušební doby, musím přestoupit do "nové" firmy? A to i když místo výkonu povolání či odměna za práci budou změněné?

Platí totéž co u předchozí odpovědi. Sjednáváte novou smlouvu s novými podmínkami.

Něco jiného by bylo , kdyby se jednalo o přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Lidsky řečeno, kdyby to nový zaměstnavatel např. koupil " i s lidmi"  Např. smlouva o prodeji podniku podle obch. zákoníku. V takovém případě původní pracovní smlouva nezaniká jen do ní na místo původního zaměstnavatele vstupuje nový. Pak samozřejmě nová zkušební doba nepřichází v úvahu ani automatická změna mzdy ( tady záleží na způsobu odměňování). Viz viz ust.§338 až §345 ZP.d) pokud budu v nové firmě, (bez zkušební doby) a zaměstnavatel bude rušit mé pracovní místo, jak to bude s odstupným, když zákonná podmínka je naplněna, ale můj příjem z tohoto zaměstnání bude prakticky nulový?

Bude odstupné kalkulovat z pravděpodobného výdělku §355 ZP .


PS: přeji všem, aby o dobré zaměstnání nepřišli a pro špatné dlouho netruchlili. A hlavně těm, kteří o práci né vlastní vinnou přicházejí,  ať alespoň narazí na férové jednání zaměstnavatele... nám snížili platy na minimální mzdu. Je více než  jasné, že důvodem bylo snížení průměrného příjmu právě kvůli odstupnému. Místo 33tis dostaneme 21... Sice nás tak o 12tis oberou, ale pořád lepší než drátem do oka. Fakticky se nám tak zpětně dorovnají platy a jeden minimální tak dostaneme jako bonus navíc...


20. ledna 2010 - dorazila poslední výplata (Kč 7100,-) a dokonce i ono slíbené odstupné. Ve výsledku bylo dosaženo "zlatého středu" kdy vyplacené odstupné bylo Kč 27.000,-- . Tonamo mi tak dluží ještě dvoje stravenky (přičemž na ty prosincové prý máme zapomenout), ale doposavaď nám nebyly zaslány ani ty říjnové, stržené v listopadové výplatě. Nepočítám s nimi... hold -2tis s čímž těžko něco udělám. Nyní už mi tak  jde vlastně "jen" o to, aby dorazily v pořádku papíry - potvrzení o zdanitelných příjmech a evidenční listy důchodového zabezpečení. Bez toho prvého bych byl nahraný při ročním vyúčtování daní a bez toho druhého se nemůžu domoci podpory v nezaměstnanosti...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší