ER-5 manuál str. 18 - palivo

4. únor 2008 | 07.20 |

Str.18

Pozor

Benzín je nesmírně hořlavý a za určitých okolností výbušný.Vypínejte zapalování.Nekuřte.Všímejte si dobrého odvětrávání a zajistěte,aby se v blízkosti nenacházely žádné plameny ; k tomu patří také přístroje se zápalným plamínkem.

Nedoplňujte nikdy palivovou nádrž až po plnícího hrdlo. Benzín se při zvyšující se teplotě roztahuje a může vytékat přes ventil palivové nádrže.

Po tankování se ujistěte, že je uzávěr palivové nádrže dobře zavřený.

Vylití benzínu ihned setřít.

Motorové palivo

Tento Kawasaki motor je založený na spalování bezolovnatého benzínu. V případě nutnosti můžete také dotankovat olovnatý benzín "Super".


Upozornění

Využívání olovnatého benzínu není všude přípustné.Všímejte si prosím příslušných předpisů.


Oktanové číslo

Náchylnost k detonaci paliva motorového benzínu je uvedena oktanovým číslem. Tzv. "výzkumné" oktanové číslo je stanovené identifikační číslo. Používejte benzín s oktanovým číslem minimálně 91.

Poznámka

Při klepání motoru nebo při zvonění motoru použijte jinou značku benzínu tzv. benzín s vyšším oktanovým číslem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře