Co se sousedem, který vás terorizuje

18. duben 2008 | 10.48 |

kdo mě zná osobně, moc dobře ví o co jde a jak se situace vyvíjela a kam až dospěla se dozvíte tady... je to opět trošku delší čtení (jak bývá mým zvykem), ale to nejde napsat ve zkratce... pokud bude zájem, uveřejním i starší stížnosti.. a jen doufám, že nebudou přibývat nové - asi taková je moje nálada...


Coufal - chodbaObecní úřad Malšovice

-zastupitelstvu obce, bytové komisi

Doporučeně

18. dubna 2008

Stížnost na chování p. Coufala IV.

Žádost o přezkoumání podmínek vypovězení nájemní smlouvy p. Coufalovi

Vážení zastupitelé obce, členové bytové komise,

ve světle včerejších události, kdyse po 17 hodině odpolední již po několikáté opakoval bezdůvodný útok na majetek obce, který mám v pronájmu, tj. tlučení paličkou na maso na vstupní dveře od mého bytu, které jsou takto dále poškozovány výše jmenovaným a následně jsem byl

p. Coufalem fyzicky napaden, Vás žádám o přezkoumání všech dostupných řešení a podmínek vypovězení nájemní smlouvy výše jmenovanému.

Dovoluji si připomenout, že všichni nájemníci bydlící s tímto člověkem v domě s č. p. 13 v Malšovicích podepsali petici "za zrušení nájemní smlouvy p. Coufala", která byla řádně spolu s předchozími třemi stížnostmi předána starostovi obce – p. Plachému již na podzim loňského roku.

Jelikož mi bylo sděleno, že dokud výše jmenovaný fyzicky nikoho nenapadne, nedá se s neutěšeným stavem v tomto obytném domě nic dělat, dovoluji si konstatovat, že včera k tomu již došlo a v následujícím odstavci včerejší situaci popsat.

Rovněž podotýkám, že ujištění p. Coufala

p. Plachému "že se již nic podobného nebude opakovat" nebylo opět dodrženo a i proto by na takováto prohlášení neměl být brán zřetel.

Popis včerejší události:

- po návratu domů po 16té hodině jsme se s mojí přítelkyní Janou Boháčovou naobědvali a poté se šli dívat na televizi – odpolední zprávy. V jejich průběhu začal p. Coufal bydlící podemnou bušit do svého stropu – mé podlahy – na což už jsme za onen půl rok, kdy se takto projevuje, již téměř zvyklí a tak jsme tomu nevěnovali pozornost. Během pěti minut se ovšem začaly ozývat rány stejné razance do dveří mého bytu, načež jsem je otevřel a vyběhl na chodbu. P. Coufal byl již na schodech a s výrazem šíleného člověka se začal po mě ohánět již zmiňovanou paličkou na maso. Tato mi minimálně dvakrát prolétla těsně vedle hlavy a jen stěží jsem stačil včas uhnout, než se mi povedlo mu ji z ruky vyrazit. Při této při se nechal opět slyšet že mě zabije a jelikož jsem mu, na rozdíl od něj, nechtěl fyzicky ublížit, chytil jsem ho pouze v rámci obrany své osoby za vlasy a strčil ze schodů. Navzdory tomu, že jindy chodí o holi ani neupadl, avšak vzal s sebou květinu umístěnou nad schodištěm, jejíž ozdobný květináč se při pádu na zem rozbil a zemina se vysypala. Z mezipatra opět vyběhl do poloviny schodů a mrštil rozbitým květináčem po mě, přičemž došlo k zašpinění malby stěn chodby. Poté vztekle odešel do svého bytu. I já jsem se vrátil do svého bytu a zatímco jsem volal Policii ČR a informoval o staro-nové situaci starostu obce, snažil jsem se utěšovat svoji notně psychicky otřesenou přítelkyni. Po příjezdu police se p. Coufal nechal opět slyšet, že ho obtěžuji vlnami které vysílám ze svého počítače a ovládám ho přes telefon a proto činí to co činí, že to prostě musí přestat. Tento výrok jako celé chování p. Coufala svědčí o jeho psychické poruše a takovýto člověk přeci nemůže žít bez soustavného dozoru a péče, resp. ne v obytném domě s jinými nájemníky na které bezdůvodně útočí a nyní i fyzicky napadá. Znovu podotýkám, že razance jeho útoků se zvyšuje! Po odjezdu policie jsem uklidil v rámci možností chodbu a jel s přítelkyní na pohotovost. Při rvačce mě výše jmenovaný kopl do nohy tak silně, že se mi na holenní kosti udělala boule a moje přítelkyně je opětovnou situací natolik psychicky otřesená, že jí musela být podána zklidňují injekce, načež jsem ji odvezl domů, protože u mě odmítá dále pobývat. Po příjezdu k našemu obytnému domu, před 20 hodinou, na mě výše jmenovaný začal pokřikovat z okna, že "si to spolu ještě vyřídíme, že když já teď v bytě nejsem, tak tam ta moje zase dělá brajgl", přičemž v mém bytě vůbec nikdo nebyl. Dokonce na mě začal z okna i plivat se slovy "fuj na tebe ty špíno a ty tři stovky za ty dveře mi vrátíš",což mi může dosvědčit rodina Jehličkova, stejně tak jako fakt, že dotyčný si pořídil sekeru, s kterou se prochází po domě a je tak pouze otázkou času, kdy ji na mě použije místo paličky a zda se i tentokrát ubráním.

V této věci jdu dnes podat na Policii ČR trestní oznámení za napadení a v následném správním řízení budu po dotyčném požadovat jak uhrazení nákladů za dopravu k lékaři a uhrazení poplatků za pohotovostní službu, tak zejména nemalé finanční odškodnění za psychickou újmu, kterou jak mě, tak mojí přítelkyni soustavně již více než půl roku způsobuje.

Pevně věřím, že se touto situací začnete zabývat nyní více a vyřešíte ji ku spokojenosti všech ostatních osmi bytů, resp. nájemníků a že už snad dokážete zamezit tomu, aby se tyto situace do nekonečna opakovaly, zvláště když už došlo i k onomu napadení, do jehož uskutečnění jste údajně nemohli nic dělat.

Předpokládám, že p. Coufal má totožnou nájemní smlouvu se všemi ostatními nájemníky a proto nevidím problém v jejím okamžitém vypovězení z důvodu soustavného porušování domovního řádu a jeho vystěhováním nejpozději k 31. 7. 2008, kdy stávající smlouvy přestávají platit. Pokud toto není možné, žádám o písemné sdělení z jakého důvodu.

Závěrem si dovolím citaci jednoho zákona: zánik nájmu bytu dle paragrafu 710 odstavce 1, písmene c) občanského zákoníku, výtažek z úplného znění pod č. 47/1992 Sb, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 267/1994 Sb.- kde se uvádí:"jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, může pronajímatel vypovědět nájem bytu s přivolením soudu".

Rád bych věřil tomu, že písemnou výstrahu p. Coufal již dostal a pokud ne, tak nyní dostane, a že následný krok v případě dalšího excesu, tj. podnět k získání přivolení soudu k vypovězení nájmu – bude vaším prostřednictvím následovat, pokud tomu tak nemůže být již nyní.

V brzké vyřešení situace doufá

David Havel

Malšovice 13

405 02 Děčín

PS: nějak to nepobral formátování z Wordu, ale jsem tak zdeptaný a znechucený, že nemám sílu text upravovat... jdu radši zametat mezi stojany... tak pá a držte mi pěsti, ať.... začínám se fakt bát... David

Související článek: Nájemník vs. nájemce

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Co se sousedem, který vás terorizuje jana* 18. 04. 2008 - 11:10
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 18. 04. 2008 - 11:23
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje mirka z březin 18. 04. 2008 - 12:25
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 18. 04. 2008 - 12:27
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje vojtahavel 18. 04. 2008 - 16:44
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 19. 04. 2008 - 12:57
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje petr* 18. 04. 2008 - 17:50
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 19. 04. 2008 - 13:00
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje samotar®vzpomina.cz 19. 04. 2008 - 06:08
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 19. 04. 2008 - 13:03
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje hudek 20. 04. 2008 - 14:34
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 21. 04. 2008 - 14:13
RE: Co se sousedem, který vás terorizuje pavel 24. 11. 2014 - 13:57
RE(2x): Co se sousedem, který vás terorizuje davidhavel 25. 11. 2014 - 11:46