Nechat si srát na hlavu...

18. březen 2011 | 22.39 |

 ...si nechávám jen opravdu nerad... Dlužno říci, že jsem schopen toto strpět jen od některých lidí a dle svého vztahu k nim příslušnou dobu. Je tedy jasné, že i od svého chlebodárce leccos snesu, jako NUTNÉ zlo, ale tentokrát již pověstný pohár "vína" přetekl...

Za patnáct odsloužených 12 h směn  jsem se dočkal na výplatní pásce částky 7.800,-- 

Žádost o doplacení mzdy za období říjen 2010 - dosud 


 

17. března 2011

Vážené vedení společnosti,


jsem u Vás zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 15. 9. 2010 jako obsluha čerpací stanice. Jedná se o zaměstnání s tzv. "nepřetržitým provozem, resp. nepřetržitým pracovním režimem nerovnoměrně rozvrženým" a tudíž není možné, aby zaměstnanec čerpal řádnou přestávku na jídlo a oddech. Z organizačních důvodů nemůže být zaměstnanec ani na dobu přestávky vystřídán a nemá tak možnost nastoupit řádnou přestávku, natož na dobu přestávky opustit pracoviště.Dle zákoníku práce musí být takovému zaměstnanci umožněna tzv. "přiměřená doba na oddech a jídlo", čímž se nejedná o standardní přestávku v práci a tato se započítává do pracovní doby, za kterou zaměstnanci náleží mzda. Toto ustanovení je zakořeněno v § 88 odst. 1 věty druhé zákoníku práce.Díky chybné aplikaci zákoníku práce – ustanovení o přestávkách - každý měsíc dochází k neoprávněnému krácení hrubé mzdy ve výši počet směn x 1 příplatková hodina za práci v noci, tj. více než jedna nezaplacená směna měsíčně. Vzhledem k tomu, že mzdové nároky jsou promlčeny až po dvou letech, žádám tedy o nápravu této skutečnosti a souhrnné proplacení takto vzniklého mzdového nároku za měsíce říjen 2010 – únor 2011 nejpozději do 31. března 2011 a zároveň o písemné vyhotovení přehledu doplatků mzdy za jednotlivé měsíce.Dále si dovoluji upozornit, že zákoník práce v § 83a odst. 2 mj. stanoví, že délka pracovní doby zaměstnanců v "nepřetržitém pracovním režimu" činí nejvýše 37,5 hodiny týdně a tudíž je tato mylně a protiprávně ujednána v pracovní smlouvě uzavřené výše uvedeného data.I zde tedy dochází ke krácení mzdy, jelikož nejsou poskytovány zákonné příplatky za přesčasy (+ 25% průměrného výdělku), jelikož jsou chybně vypočítávány (ve výplatní pásce dokonce uváděny s mínusem).Rovněž si dovoluji upozornit, že v pracovní smlouvě je v bodě 5 uvedeno že: "mzda je stanovena mzdovým výměrem, který je nedílnou součástí smlouvy", avšak tento mi nebyl dosud vydán. Dále se zde uvádí že: "mzda je splatná bezhotovostním převodem na účet určený zaměstnancem a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce". Jelikož datem splatnosti se rozumí termín, kdy mi mají být peníze k dispozici, i zde dochází k pravidelnému porušování smlouvy.Závěrem si Vás dovoluji již potřetí upozornit na skutečnost, že mi byla v měsíci prosinci 2010 chybně stanovena zůstatková dovolená, která doposud nebyla opravena. Jelikož jsem nastoupil u Vaši společnosti 15. září 2010, byl mi správně krácen nárok na zákonnou dovolenou o 15 dní, tudíž byl zůstatek 5 dnů. V měsíci prosinci jsem si vybral 1 den z této dovolené a vznikl chybně uvedený zůstatek 2,5 dne. Tento nebyl doposud opraven, ani mi dosud nebyla poskytnuta finanční kompenzace.Žádám Vás tímto o zaujetí stanoviska a písemné vyjádření k jednotlivým bodům mé žádosti, jakožto o úhradu výše uvedeného nároku na doplatek mzdy v uvedeném termínu.

S přátelským pozdravem


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Nechat si srát na hlavu... anuska 19. 03. 2011 - 08:59
RE(2x): Nechat si srát na hlavu... davidhavel 20. 03. 2011 - 19:56
RE: Nechat si srát na hlavu... newold®blbne.cz 19. 03. 2011 - 09:25
RE(2x): Nechat si srát na hlavu... davidhavel 20. 03. 2011 - 19:59
RE: Nechat si srát na hlavu... davidhavel 28. 03. 2011 - 23:31