ER-5 manuál str. 54 - chlazení, zapalovací svíčky

23. červen 2008 | 12.42 |

POZNÁMKA

-
v případě nutnosti může být do chladicího systému doplněna pouze voda; nicměně poté musí být co nejdříve smíchána s nemrznoucí kapalinou obsahující antikorozní příměsi.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže často potřebujete doplňovat chladicí kapalinu nebo nádržka je často prázdná, jde pravděpodobně o úník kapaliny z chladicího systému. Nechte proto chladicí systém zkontrolovat u smluvního prodejce Kawasaki.Výměna chladicí kapaliny
Chladicí kapalinu necháváme měnit podle servisních intervalů u smluvního prodejce Kawasaki.


ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Seriové zapalovací svíčky jsou popsány v příslušné tabulce. (Pozn. překladatele: manuál ER-5 str. 5). Zapalovací svíčky by se měly shodně se servisním intervalem přezkoušet, očistit a seřídit vzádlenost mezi elektrodami (pozn. překladatele: ER-5 manuál str. 43), k čemuž je potřeba svíčky vymontovat.

ÚDRŽBA
Zaolejované nebo od nánosu sazí znečištěné svíčky vyčistíme (zejména nějakým "pískovačem", následně brusným prostředkem, pečlivě nečistoty odstraníme). Zapalovací svíčky se mohou také čistit nějakým rozpouštědlem s vyšším bodem vzplanutí a drátěným kartáčem. Vzdálenost elektrod měříme měrkami a popř. upravíme přihutím vnější elektrody. Zapalovací svíčky vyčistíme od rzi nebo je vyměníme při poškození elektrody, tvorbě trhlin a prasknutí izolátoru. Použijeme seriové, standardizované zapalovací svíčky. (Pozn. překladatele: tj.: NGK DR9EA nebo ND X27ESR-U)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší