Dopis rozhořčeného klienta Kapitolu - Kooperativy

20. květen 2009 | 14.57 |

 Když jsem zjistli, jak super výhodnou mám pojistku, v prvé řadě jsem vynadal kamarádovi kamaráda, který mi ji kdysi prodal. Chudák, nemohl za to, ale i on tyto smlouvyv té samé době masově prodával. Vymlouval se, že jde zřejmě o administrativní chybu. Chtěl jsem tomu věřit, ale takovu naivitou zase netrpím. Ten, kdo mi pojistku osobně sjednal to slízl až s notným odstupem, kdy jsem byl se situací již smířený, přesto se neobtěžoval výsledek pětiletého super spoření nijak komentovat... nejlepší kamarád...

Ve chvíli, kdy to ve mě hodně vřelo, jsem nejvyššímu vedení podle hesla "proč chodit ke kováříčkovi, když můžu jít za kovářem", zaslal následující dopis:

Kooperativa

Ing. Jana Součková

Brněnská 634

664 42   MODŘICE

21. dubna 2009

Žádost o vysvětlení výpočtu odkupného poj. smlouvy

Vážená paní Součková,

dne 16.

dubna t. r. jste mi jako reakci na můj telefonický dotaz na kapitálovou hodnotu pojistné smlouvy č. 145187xxxx zaslali dopis, ve kterém mi sdělujete pouze částku odkupného za tuto moji pojistku, která činí Kč 1.692,--

Domnívám se, že pokud jsem se ptal na kapitálovou hodnotu pojištění, ptal jsem se na něco jiného, avšak nemohu opomenout fakt, že Vámi sdělená částka odkupného je zcela neadekvátní a žádám tak její vysvětlení.

Dovolte mi, abych připomněl některá fakta:

tuto pojistku, kterou jsem nedlouho po založení změnil spíše ve prospěch spoření než připadaného pojistného krytí,  jsem zakládal před pěti lety a přes různé úpravy jsem zaplatil na pojistném doposavad Kč 20.292,--

-        od založení smlouvy po dobu dalších šesti měsíců byly parametry smlouvy nastaveny tak, že z hrazené částky Kč 490,- měsíčně, stálo Kč 286,- úrazové pojištění, 17 Kč měsíčně odškodné za případný pobyt v nemocnici, Kč 100,- měsíčně pojistné vážných nemocí a Kč 87,- byla částka určená výhradně na spoření.

-        při uzavírání smlouvy jsem byl vyrozuměn, že z částky Kč 100,-, placené měsíčně na případné odškodnění za vážné nemoci je 60% této platby přičítáno jako vklad na spoření, z čehož vyplývá, že měsíčně jsem pojišťovně hradil za pojistné Kč 343,- a zbývajících Kč 147,- jsem měsíčně spořil. Za dobu sedmi měsíců jsem tak za pojištění zaplatil Kč 2.401,- a uspořená částka činí Kč 1.029,--!

-        od listopadu 2004 začala platit změna pojistky (změna rizikové skupiny) a já tak platil (následující částky budou uváděny vždy měsíčně, pokud nebude výslovně uvedeno jinak) Kč 57,- za úrazové pojištění a ostatní parametry pojistky zůstaly nezměněny po dobu dalších 37 měsíců, tj. do prosince 2007 včetně. Za tuto dobu (tj. 38 měsíců) jsem za pojistné zaplatil Kč 4.332,- (57úraz+17pobyt v nemocnic+40vážné nemoci) a uložil si na spoření Kč 5.586,--!

-        v lednu 2008 byla pojistka znovu přepracována a to tak, že její úrazová část byla zcela zrušena a nahrazena jinou smlouvou, taktéž přes spol. Kapitol spadající pod Vaši společnost. Částka na spoření byla zároveň zvýšena z Kč 87,- na 317,- Znamená to tedy, že na stávající smlouvě doposud hradím za pojistné (pobyt v nemocnici + vážné nemoci) Kč 57,- a Kč 377,- investuji do spoření. K dnešnímu dni bylo takto zaplaceno dalších 16 splátek, tj. za pojištění Kč 912,- a na spoření Kč 6.032,--!

-        v součtech to znamená, že Vaší pojišťovně jsem za rizika spojená s případným plněním v mé smlouvě zaplatil od podepsání smlouvy doposud Kč 7.645,- a zároveň si naspořil částku Kč 12.647,- ! Součty obou cifer vycházejí naprosto přesně na částku k dnešnímu dni uhrazenou na Váš účet, tj. výše uvedených Kč 20.292,-.

Za těchto výše popsaných podmínek jsem pojistku uzavíral a následně několikrát přepracovával a vždy jsem byl ujištěn, že tyto výpočty hodnoty pojistného jsou správné a platné!

Nemějte mi tedy prosím za zlé a neberte tento dopis osobně, ale Vámi nabízené odkupné Kč 1.629,- mi přijde jako výsměch a jelikož jsem čekal i nějaké výnosné zúročení mých peněz + podíly na zisku společnosti, které byly při sjednávání smlouvy tak hrdě slibovány, jsem přesvědčen, že u Vámi nabízené sumy došlo k administrativní chybě a byla vynechána jedna nenulová číslice.

Pokud i kapitálová hodnota pojistky bude v hrubém rozporu s mnou uváděnou částkou, resp. Rovna odkupnému, jsem připraven celou tuto záležitost medializovat.

V případě, že nejde o administrativní chybu, a stojíte si za částkou odkupného, žádám Vás tedy znovu o sdělení kapitálové hodnoty pojistky (pokud nejsou totožné) a vysvětlení případného rozdílu mezi částkou mnou logicky odůvodněnou (Kč 12.647,-!) a částkou Vámi sdělenou, stejně tak jako o zveřejnění podrobného výpočtu obou částek (kapitálová hodnota + odkupné), pokud nejsou totožné.

Zároveň bych Vás chtěl požádat o nastínění další doby placení pojistky pokud nebude změněna s odhadem doby, kdy Vámi nabízená částka odkupného dosáhne částky mnou zaplacené.

Závěrem si dovoluji již pouze napadnout Vaši frázi "pevně věříme, že jste s našimi službami spokojen". Nechápu, jak můžete odeslat dopis s touto větou někomu, kdo má po pěti letech spoření průměrných Kč 300,- měsíčně dostat ze svých Kč 20.292,- směšných Kč 1.692,- a nestydět se za to. Za dalších Kč 10.955,- k dosavadním Kč 7.645,- (tj.  Kč 18.600,-) na pět let by pojistné muselo krýt zcela jiná rizika mnohem vyššími částkami a i tak by bylo opravdu extra drahé.

Doufám ve Vaši brzkou a vyčerpávající odpověď s akceptovatelným výsledkem.  


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.75 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší