Boj s větrnými mlýny pokračuje...

19. duben 2011 | 22.28 |

 Zdravím Vás šéfová,

upřímně mě mrzí, že se musíme neustále dohadovat ohledně výkonu práce, resp. způsobu výpočtu mzdy, ačkoli se jedná měsíčně o cca 1200,- hrubého platu.  Jsem přesvědčen, že uvedená přibližná částka nezatíží tolik Vaši firmu (zejména proto, že se jedná o daňově uznatelný náklad) nicméně není ani principielně postradatelná pro můj rozpočet jakožto jednotlivce. 
Mrzí mě, že neustále dochází k překrucování zákoníku práce v můj neprospěch, ačkoli jsem Vám již více než před měsícem dodal podklady, kde bylo názorně vidět, čím je podložena moje žádost o doplacení mezd  a samozřejmě o jejich následné řádné vypočítávání. Mé žádosti doteď nebylo vyhověno a to ani písemným vyhotovením odpovědi, v které byste mi případně vyvrátily mé závěry, ani vyplacením dlužné části mezd. Stejně tak mzda za předcházející měsíc byla opět vypočítána zcela zcestně, přičemž svůj nesouhlas jsem byl nucen vyjádřit na výplatní pásce samotné.
Situace mě mrzí o to více, že ač se snažím Vaší firmě pomoci v komplikované personální situaci svým maximálním nasazením (240 h měsíčně na pracovišti), odměny jsou vypláceny jiným zaměstnancům, zatímco já se marně snažím domoci alespoň proplacení skutečně odpracovaných a zákonem nárokovatelných hodin.
Ohledně Vašeho nového nařízení přestávek v práci opět dochází k rozporu se zákoníkem práce, viz.: http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/01_2001/members_prestavka.html kde doporučuji Vaší pozornosti zejména předposlední odstavec. 
Z uvedeného vyplývá, že pokud nebudu na onu přestávku v práci vystřídán (přestávka nejpozději po 4,5 hodinách, tudiž 2x za směnu, tzn. odslouženo 11 h), tak abych mohl opustit pracoviště, je tato zahrnuta do pracovní doby. 
Navíc si dovoluji upozornit, že není dořešeno zabezpečení ČS v době mé přestávky, tzn. de facto nepřítomnosti, jelikož při přestávce v práci není zaměstnanec povinen zdržovat se na pracovišti. Zde tedy dochází k dalšímu potencionálním problému a to je "vyvázání z hmotné zodpovědnosti", jelikož sortiment zboží na celém areálu ČS by nebyl ani obecně pod jakýmkoli dohledem.
Z výše uvedených důvodu tedy nemohu akceptovat Vaše rozhodnutí o přestávkách a do doby odstranění těchto překážek si nárokuji proplácení celých dvanáctihodinových směn.
Závěrem mi dovolte konstatovat, že tato dlouho přetrvávající situace ohledně tahanic kolem zákoníku práce a následně mezd mi značně znepříjemňuje docházku do zaměstnání i výkon práce samotné, což mě logicky vede k úvahám právě o využití inspektorátu práce a následně § 56 zákoníku práce, písm. b, přičemž zaměstnanci náleží nejen doplatek dlužné mzdy (za dva roky zpětně) včetně všech příplatků, ale i 3-násobné odstupné.
Rád bych věřil, že nejsem sám, koho tato situace tíží a proto Vás znovu žádám o písemné vyjádření nebo její urovnání v termínu shodném s termínem udaným mým kolegou p. XY, tj. do 30. dubna t. r. V opačném případě budeme nuceni společně s jmenovaným přistoupit k výše uvedeným krokům.
S pozdravem

David Havel, v. r.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... newold®blbne.cz 20. 04. 2011 - 08:09
RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... anuska 20. 04. 2011 - 08:36
RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... hospodynka 20. 04. 2011 - 10:47
RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... jandy 20. 04. 2011 - 21:07
RE(2x): Boj s větrnými mlýny pokračuje... davidhavel 20. 04. 2011 - 21:33
RE(3x): Boj s větrnými mlýny pokračuje... jandy 20. 04. 2011 - 23:45
RE(4x): Boj s větrnými mlýny pokračuje... davidhavel 21. 04. 2011 - 14:29
RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... davidhavel 21. 04. 2011 - 14:31
RE: Boj s větrnými mlýny pokračuje... remcal 21. 04. 2011 - 18:10
RE(2x): Boj s větrnými mlýny pokračuje... davidhavel 21. 04. 2011 - 20:34