Dobojováno... aneb okamžitá výpověď od zaměstnance

16. červen 2011 | 15.00 |

Ještě jsem ani nestihl zveřejnit odpověď zaměstnavatele na mé žádosti o doplatek mzdy a ... dnes pověstný pohár mé trpělivosti přetekl... za 6 dní dovolené a 10 nočních směn, tj. 192 hodin v práci jsem dostal celých 7.163 Kč,- !  Za tyto peníze odmítám dál chodit do práce a risknu radši nezaměstnanost a nulové příjmy

Tohle už opravdu nešlo!

           16. června 2011

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

 • v návaznosti na předchozí korespondenci a aktuálně znovu nevyplacenou část mzdy za měsíc květen 2011 podávám tímto výpověď dle § 56 ZP písm. b) kde se píše "Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti."

Vzhledem k faktu, že tato situace se opakuje téměř každý měsíc již od mého nástupu do zaměstnání (15. září 2010) a dochází opětovně ke zkresleným výpočtům mzdy, končím svůj zaměstnanecký poměr u vaší společnosti a to s okamžitou platností.

Zároveň si vám dovoluji připomenout již dříve avizovanou informaci, že podle tohoto paragrafu (§56 ZP) vzniká zaměstnanci nárok na 3násobné odstupné a samozřejmě řádný doplatek mzdy v plné výši.

Celkovou dlužnou částku za všechny odpracované měsíce včetně odstupného a mzdy za červen 2011, mi zašlete na můj účet a to nejpozději ke dni výplatního termínu vaší společnosti, tj. k 15. červenci t. r.

Závěrem si dovolím konstatovat, že pokud mi nebude vyhověno a mzda dle předchozího odstavce dorovnána (včetně odstupného), obracím se po stanoveném datu na inspektorát práce a podávám podnět k šetření v této věci. V případě, že tento orgán uzná mé nároky ve výši vyšší, než mi bude do té doby vámi poukázána na účet, jsem rozhodnut se svých nároků domoci i soudní cestou.

S pozdravem

David Havel

Malšovice 13

405 02 Děčín

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší