Nařízení ES 561/2006 - doby řízení a odpočinku

23. srpen 2010 | 06.44 |

 Jak možná víte, právě absolvuji základní školení řidičů profesionálů nutné pro získání profesního průkazu. Žádná příručka k výuce nebyla vydána a tak se člověk naučí odpovědi na testy (i minimálně zkušený, průměrně inteligentní člověk s nějakými řidičskými a technickými znalostmi nemá žádný problém zvládnout testy na poprvé), které si může procvičovat zde - odkaz v části ZPZ příslušné skupiny. Následuje výuka ve stylu "co která autoškola, pardon, akreditované školicí středisko! - jedna z testových otázek ;) - " co kdo uzná za vhodné a na co se řidiči zeptají...

Jedno z důležitých témat, které by nikdo neměl opomenout jsou doby řízení, resp. povinné přestávky v řízení, kterými se zabývá nařízení ES 561/2006

Předpisů je několik a každý má minimálně jednu výjimku, pro začátečníka, který k praxi nepřičuchl je to děsný guláš a tak k lepší orientaci byl vydán tento leták, který mohu na vyžádání poslat v lepším rozlišení.

Nařízení ES 561 z roku 2006

Už je vám vše jasné? Já se musím přiznat, že i přes tento názorný příklad decentně tápu a tak se mě prosím na vysvětlení neptejte... Co jsem se ptal samotných školících i řidičů profíků, každý, včetně policie české i zahraniční, si vykládá tento předpis trochu jinak a hlavně praxe samotná je prý Bohužel zcela o něčem jiném, jelikož musíte jezdit na čas, parkovat není kde, když víc stojíte než jedete nic nevyděláte a domů se nepodíváte...

Abych se pokusil vyvarovat všem pochybnostem, z testových otázek jsem si vytáhl právě ty, které se týkají této směrnice a případně i té mezinárodní označené jako AETR.


 Doba řízení se počítá: od okamžiku, kdy řidič začne řídit vozidlo po době odpočinku nebo přestávce, do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku nebo přestávky

Pro dobu řízení se pojmem "týden" rozumí doba: od 00:00 hodin v pondělí do 24:00 hodin v neděli


Celková doba řízení v pracovním režimu nesmí za dva po sobě následující týdny přesáhnout 90 hodin


Doba odpočinku je doba: nepřerušeného odpočinku, během níž může řidič volně nakládat se svým časem 


Běžná denní doba odpočinku je: doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11 hodin

Běžnou denní dobu odpočinku je možno rozdělit do: dvou časových úseků


Doba odpočinku je doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11 hodin za sebou následujících v průběhu 24 hodin


Doba odpočinku smí být zkrácena na: nejméně 9 za sebou následujích hodin


Běžný denní odpočinek smí být zkrácen nejvýše: 3x týdně za podmínky, že bude nahrazen odpovídající dobou odpočinku pro vyrovnání před koncem následujícího týdne


Přestávky v řízení vozidla nesmí být považovány za denní odpočinek


Přestávka v řízení je doba: během níž nesmí řidič řídit vozidlo ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určena výhradně k jeho zotavení


Nepřerušenou přestávkunejméně 45 minut (pokud nezapočne dobu odpočinku) musí řidič zařadit: po 4,5 hodinách řízení


V pracovním režimu smí být přestávka v řízení v trvání nejméně 45 minut nahrazena: přestávkou nejméně 15 minut, po které následuje přesávka nejméně 30 minut.Denní pracovní přestávka, v délce nejméně 45 minut, se může rozdělit na dvě části z níž první může být nejméně: 15 minut


Přestávka v řízení v trvání nejméně 45 minut v pracovním režimu smí být nahrazena: najméně 15 mintuovými přestávkami, zařazenými do doby řízení nebo okamžitě po této době.


Denní doba řízení v pracovním režimu nesmí přesáhnout: 9 hodin, nejvýše 2x za týden může být prodloužena na 10 hodin.


Pojem "pracovní pohotovost" znamená: dobu, kdy člen osádky nemusí být na svém pracovišti, musí však být k dispozici a být připraven zahájit jízdu, pokračovat v řízení nebo provádět jinou práci.


Pokud jsou ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, pak každý z nich musí mít odpočinek: nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku


Světlo mi to do problematiky moc nepřineslo, ba naopak a tak se budu muset "učit" za provozu.. jen doufám, že pokuta, která mě vyškolí nebude neúnosná....

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (16x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší