Překvapení od úřadu

7. září 2016 | 20.18 |

V únoru jsem psal své "uslzené" postřehy k nové energetické tarifní struktuře spolu se stovkami dalších lidí na Energetický úřad. Jaké bylo překvapení, že v srpnu odepsali !

Vážený pane Havle,

děkujeme za zaslání podnětu k nové tarifní struktuře. Nová tarifní struktura je v současně představené podobě prostý matematický model, který vychází z vládou schválených strategických materiálů (Státní energetická koncepce a Národní akční plán pro chytré sítě) a který přiděluje fixní náklady na provoz elektrizační soustavy na fixní jednotku v podobě velikosti jističe a odběrného místa a variabilní náklady na provoz elektrizační soustavy na variabilní jednotku v podobě odebraného množství elektřiny. Současná tarifní struktura tento princip nedodržuje a velká část fixních nákladů na provoz soustavy je hrazena prostřednictvím odebraného množství elektřiny. Fixní náklady (provozování, údržba, opravy, obnova a výstavba soustavy) však nejsou na odebraném množství elektřiny závislé. S rozvojem decentrální výroby elektřiny se počítá s poklesem odebraného množství elektřiny, a pokud by nedošlo k žádné změně, bude se cena za odebrané množství elektřiny v budoucnu výrazně zvyšovat. Toto zvýšení by uhradily skupiny zákazníků, kteří nemohou mít z technických nebo finančních důvodů decentrální zdroj elektřiny, tedy především sociálně slabší zákazníci. Tomu chce Energetický regulační úřad zabránit.

V současnosti zveřejněná nová tarifní struktura je prostý matematický model, který říká, jaké náklady v soustavě jednotlivá odběrná místa vyvolávají, nejedná se o konečný model, který má být na hladině nízkého napětí spuštěn nejdříve v roce 2019. Tento matematický model byl uvolněn pro připomínky všech zákazníků, které jsou pro Energetický regulační úřad velmi důležité a dávají nám potřebnou zpětnou vazbu. Konečná podoba nové tarifní struktury bude na základě obdržených připomínek od zákazníků vyvážena tak, aby nebyla žádná skupina zákazníků poškozena.

Více informací naleznete například v naší tiskové zprávě ke konci konzultačního procesu: http://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhu-nove-tarifni-struktury-byl-ukoncen.

Děkujeme za Váš čas věnovaný návrhu nové tarifní struktury.

S pozdravem,

Ing. Petr Kulovaný

oddělení regulace cen v elektroenergetice

odbor elektroenergetiky

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

dislokované pracoviště

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře