Po letech zpátky k T-mobilu, otřes!

15. prosinec 2016 | 20.16 |

Ježíška si mám letos udělat zcela ve vlastní režii. Děti jsou moc malé na to, aby pro mne něco vytvořili a manželka mnou moc znechucená na to, aby pro mne něco vymýšlela.. na doporučení strýce jsem se tak rozhodl pro zajímavou hračku do auta - zařízení Chytré auto od T-mobile. Říkal jsem si, že je škoda, že s něčím takovým nepřišel Vodafone a to jsem ještě netušil, jak moc rozdílný přístup k zákazníkovi mezi těmito operátory je...  

Vážení zástupci T-mobile,

po 16 letech u jiného operátora jsem se rozhodl využít "opět" Vašich služeb. Zlákala mne nabídka služby "Chytré auto", o které jsem si pročetl poměrně skoupé, ale zajímavé informace na webu, ještě před uvedením služby do prodeje. Po uvedení na trh a rozšíření informací (seznam podporovaných vozů) jsem si tuto službu prostřednictvím Vašich stránek objednal a ač nerad, vyplnil i tak citlivé údaje, jakými jsou rodné číslo a číslo občanského průkazu. Nedomnívám se, že tento Vámi vyžadovaný postup je vhodný, ale z důvodů výhodnosti nákupu přes internet oproti klasickému, jsem tak přes svoji nelibost učinil, nicméně to nechme nyní stranou.

Dne 7.12.2016 mi přišel od Vás e-mail, ve kterém mi bylo mi sděleno číslo objednávky (O-4700517282), a byl jsem vyzván k vyzvednutí zboží na prodejně v OC Fórum Ústí nad Labem. Opět nechme stranou, že v OC Fórum na nově zřizované prodejně máte sice vtipné, ale nepřínosné sdělení, že "zde najdete zatím houby", bez bližší informace, kde přesně dosavadní prodejna je. Na prodejně samotné není na první pohled zřejmé, že si zákazník musí odebrat pořadový lístek, ale ani toto není předmětem mé stížnosti, spíš zamrzí neurvalé dohady mezi potencionálními zákazníky, kteří lístek mají (mé štěstí) a těmi, kteří přišli sice nejspíš dříve, ale... Atmosféru neuvolní ani fakt, že zákazníků je v době obědů na prodejně více jak čtyřnásobek oproti personálu.

Po půlhodině čekání jsem se dostal na řadu a ouha, po sdělení čísla objednávky systém nic nenašel. Po vyhledání dle rodného čísla systém objednávku našel, ale ouha podruhé! Objednávka nejde vyřídit a to prý zřejmě proto, že mám za 1,- Kč přiobjednaný i prodlužovací kabel k objednanému zařízení.

Kabel, který jste mi při internetové objednávce sami nabídli není součástí balíčku, který jsem si přišel po Vaší výzvě vyzvednout. Absence kabelu má být důvodem, proč nejde spárovat se zařízením mně přidělená simkarta. Prý jestli na kabelu trvám... Co na to mám říct? Zařízení chci, čekat příště, kdo ví kdy a  kdo ví jak dlouho ve frontě nikoli.

Prodejce volá kamsi, zřejmě na technickou podporu a aniž bych byl tázán, zda s postupem souhlasím, moji internetovou objednávku ruší a zadává do systému novou. Má to ale háček, nejenže přicházím dle libovůle Vašich zaměstnanců o část objednávky - tedy prodlužovací kabel, ale přicházím i o možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy - vrátit bez sankcí zboží! Tedy opět ouha, již potřetí!

Když dám najevo svou nevoli s tímto postupem, je mi sděleno, že tomu tak opravdu je, ale že pokud zboží dnes chci, nemám jinou možnost než souhlasit. Jsem v šoku jakým stylem je na mne místo alespoň náznaku omluvy vyvíjen nátlak, a mé rozčilení graduje ve chvíli, kdy dojde k placení.

Na internetu jsem si vybral možnost uhradit 300,- Kč na místě a následně cca 150,- Kč ve 23 splátkách. Nyní je mi tvrzeno, že musím zaplatit min. 40 % hodnoty zařízení (tedy téměř 800,- Kč)  a zbytek se mi rozpočítá do paušálu. O internetové nabídce prodejce zhola nic neví! Tedy ouha počtvrté!

Když se tvrdošíjně domáhám uvedených prodejních částek, jde se prodejce poradit s kolegou, který ho upozorní, že mám pravdu, že takto nabízíte službu i v letácích, které máte na prodejně, ale že zrovna řeší to samé a  taktéž se mu nedaří tuto variantu zadat do systému. Prý snad, kdybych nebyl nový zákazník, případně si zřídil jinou, další službu, tak by to možné bylo. Děkuji, nechci!

Kdybych měl více času a nepořizoval bych zařízení Chytré auto jako vánoční dárek, vaší jinak zajímavou nabídku bych nechal mile rád u ledu. Takto jsem byl ve značné nevýhodě a přes veškeré rozpory s původní objednávkou, jsem zaplatil a zboží si odnesl. Bez prodlužovacího kabelu, za více než dvojnásobnou prvotní platbu. Kabel si prý mohu doobjednat za dalších 150,- Kč extra! Tento Váš přístup, jako společnosti, se mi vůbec nelíbí!

V reklamě nabízíte něco,co nejste schopni dodržet, jednoznačně tak jde o klamavou reklamu a proto zvažuji toto podání předat i ČOI.


Vaši prodejci nejsou s nabídkou nijak hlouběji seznámeni, pouze opakují věty, které uvádíte na webu a když je zákazník vyzván zeptat se na něco podrobněji, odpověď neznají (např. zda je zařízení zabezpečeno proti krádeži takovým způsobem, aby nešlo použít s jiným než s již spárovaným telefonem).

Touto stížností se domáhám jednak omluvy stran Vaší společnosti a hlavně svých práv internetového kupujícího, která mi byla výše uvedeným způsobem bez mého výslovného souhlasu zkrácena (jelikož mi byla internetová objednávka svévolně zrušena a byl jsem tak prodejcem prakticky donucen zboží převzít tak, jako bych objednávku přes internet nikdy neuzavřel), zejména pak se domáhám přiznání 14 denní lhůty pro vrácení zboží, kterou uvádíte na webu a stejně tak zaslání prodlužovacího kabelu k zařízení za nabízenou 1,- Kč.

Pokud moji stížnost uznáte za oprávněnou a mým regulérním, podloženým (č. původní objednávky) požadavkům vyhovíte, upustím od myšlenky podat oznámení na ČOI.

Tímto podáním nesleduji stížnost na Vašeho prodejce, ale spíš na systém, jakým přistupujete k zákazníkům.

S rozhořčeným pozdravem Vaši brzkou písemnou reakci očekává váš staronový zákazník.

PS: tuto stížnost jsem sepsal dne 13.12.2016, tedy dne, kdy jsem se stal Vaším zákazníkem, a chtěl Vám ji zaslat přes váš NEFUKČNÍ webový formulář s kontakty okolo 21 hod, jelikož jinou formu elektronické komunikace než přes formulář vlastně ani nenabízíte. Nefunkčnost webu, stejně jako oprávněnost mých výše uvedených požadavků mi potvrdil i Váš operátor na tel. lince 800737373.

David Havel

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Po letech zpátky k T-mobilu, otřes! jezevec-mrzout 16. 12. 2016 - 15:30
RE(2x): Po letech zpátky k T-mobilu, otřes! davidhavel 19. 12. 2016 - 07:49